Tổ Yến Thô Loại 1 – Hộp 100g

3.200.000 

  • Tổ yến thô còn nguyên lông và tạp chất, chưa làm sạch.
  • Tổ yến thô loại 1 là dòng sản phẩm được chọn lọc với những tiêu chuẩn khắt khe.
  • Tổ yến sào thô loại 1 gồm có các tổ yến to, dày, nặng, già và nhiều sợi.
  • Đặc biệt tổ yến rất ít lông, màu trắng ngà và còn giữ nguyên vị tanh đặc trưng.
  • Hộp tổ yến sào thô 100g sẽ có khoảng 10 – 12 tai yến.